Mesures de seguretat i higiene contra el COVID-19

Atenent a les instruccions del Departament d’Ensenyament per a l’Organització del centres educatius per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia per COVID-19, l’Escola d’Art de Manresa ha elaborat un pla per a l’obertura del centre el setembre de 2020 que contempla tots els aspectes relatius a l’organització del curs i defineix totes les normes de seguretat i higiene que seran d’obligat compliment.

Aquestes mesures pretenen garantir, d’una banda, la qualitat en l’ensenyament, i d’altra banda, la seguretat de tots els membres de la comunitat educativa, i es resumeixen en els següents eixos:

 • Acció educativa de qualitat i equitat
 • Màxima presencialitat de tot l’alumnat segons permetin les circumstàncies
 • Estabilitat dels grups d’alumnes
 • Organització de les activitats de cada grup en un únic espai referent
 • Mínim contacte entre grups
 • Contacte amb el mínim nombre de docents possible
 • Flexibilitat de la programació en previsió d’un possible nou confinament

Per tal d’assolir aquests objectius, s’han definit un seguit de mesures concretes:

 1. Tots els grups seran d’un màxim de 15 alumnes, sense desdoblaments ni subgrups ni creuaments. Al CFGM d’APGI hi haurà dos grups per cada curs, mentre que al CFGS d’Il·lustració hi haurà una sola línia a cada grup.

 2. Cada grup tindrà un màxim de 5 professors/es diferents per cada quadrimestre, i cada professor/a impartirà classe amb un màxim de 3 grups diferents durant el mateix període.

 3. Cada grup disposarà d’un espai estable on disposaran de tot l’equipament necessari per a les seves activitats. Això inclou equips informàtics, connexió a internet, espai per ordinadors portàtils, taules de treball i taules de llum, piques amb sabó i paper eixugamans, pantalla i projector, i taquilles individuals. Cada espai només serà utilitzat per un sol grup en cada torn (matí o tarda), entremig dels quals es farà la corresponent neteja i desinfecció.

 4. Es garantirà la neteja de les aules almenys dos cops al dia: un al matí, abans de les classes, i un altre entre les 13 i les 15h, entre els dos torns, seguint les recomanacions del document “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana”.

 5. Es vetllarà per garantir la ventilació de les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes, i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.

 6. S’habilitaran dos accessos al centre separats i s’establiran dues franges horàries diferents per les entrades i sortides, per tant cap grup no coincidirà amb cap altre en arribar o en marxar del centre. És imprescindible, doncs, una estricta puntualitat i el compromís de l’alumnat en el compliment dels horaris d’accés.

 7. Per als descansos també s’esglaonaran els horaris, de manera que tant si surten a l’exterior del centre com si es queden al pati, els grups no coincidiran mai entre ells.

 8. Es restringirà al màxim l’ús d’estris i objectes compartits. En la mesura del possible es procurarà que cada alumne porti el seu propi material de treball, i tots aquells elements que imprescindiblement hagin de ser d’ús comú hauran de ser netejats convenientment pel propi alumnat abans i després de cada ús.

 9. L’alumnat i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta en tot moment, a banda de procurar mantenir els 1,5 metres de distància entre persones.

 10. Serà obligatòria la higiene de mans com a mínim abans de començar i després d’acabar cada classe.

A més de totes aquestes mesures, el centre disposa d’un protocol d’actuació que s’activarà en cas de detectar qualsevol sospita de contagi de COVID-19. A l’inici de curs també es demanarà a tot l’alumnat una declaració responsable declarant haver el compromís d’avisar el centre en cas de detectar qualsevol possible indici de contagi.

Així mateix, en cas d’un nou confinament total o parcial, la programació del curs contempla i preveu els diferents escenaris possibles, i en aquest cas es fonamentarà en el seguiment de l’activitat docent en modalitat on line.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat de l’entorn, definint un marc que sigui fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic.

Si desitgeu tenir informació més detallada, podeu consultar el pla d’obertura complet clicant aquí.

 

Modalitat d'ensenyament semipresencial

Segons les noves mesures decretades per la Generalitat el 29 d'octubre de 2020 per a la contenció de la pandèmia de covid-19, cal que els centres que impartim ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) apliquem mesures per reduir la presencialitat als centres, mitjançant models híbrids d'aprenentatge.

En els ensenyaments no reglats, és a dir, els tallers monogràfics, es decreta la suspensió de les activitats fins a nou avís.

Pel què fa als cicles formatius, en aquestes mateixes instruccions s’indica que la presencialitat ha de ser com a mínim del 50%, i es recomana que s’apliqui en dies alterns per tal de reduir els desplaçaments. També s’especifica que el percentatge de presencialitat dels diferents mòduls pot variar segons la seva tipologia, dedicant major proporció d’hores presencials a aquelles assignatures de caire més pràctic que requereixin l'ús d'instal·lacions i equipaments del centre.

Atenent-nos a aquestes instruccions, al nostre centre aquestes mesures s'aplicaran de la següent manera:

 • Tots els grups de cicles formatius i del curs de preparació de proves d’accés assistiran a classe presencial 3 dies a la setmana, i els dos restants seguiran les classes en modalitat telemàtica.
 • Els tres dies que cada grup assisteix al centre són els que s’indiquen en aquests horaris (cliqueu per accedir-hi), i s'han triat de forma que cada setmana tinguin almenys una classe presencial amb cada professor, i que tinguin major nombre d’hores presencials en les assignatures de taller.
 • Les classes en modalitat on line es seguiran a través de la plataforma Google Meet, tal i com s’explica en la petita guia que vàrem enviar per correu electrònic a tot l'alumnat.

És molt important remarcar que amb aquestes mesures no es perden classes, no es fan menys hores ni es rebaixen els objectius ni els continguts. Malgrat la dificultat que pugui comportar acostumar-nos al canvi, cal conscienciar-nos que les classes no presencials continuen igual, en el seu horari habitual i amb l’obligatorietat d’assistir-hi (es seguirà fent el control d'assistència com en les classes presencials).

Segons les instruccions rebudes, aquestes mesures s'han de desplegar a partir del 3 de novembre de 2020 i s'han de mantenir, com a mínim, fins a finals del primer trimestre. Per tant no és una qüestió puntual, si no que cal aprofitar totes les classes sigui quina sigui la modalitat com s’imparteixen.

Si no disposeu de l’equipament necessari per a seguir les classes on line, poseu-vos en contacte amb el Dani Hernández ( Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ) o l’Anna Martí ( Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ).

On som?

C. dels Infants, 2 - 08241 MANRESA
Telèfon: 93 872 63 69
Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 16 a 20h

Som a les xarxes socials

Segueix-nos per estar al dia de tot el què fem!

Accés d'usuaris registrats